CCC强制性产品认证

CCC强制产品认证咨询成功案例

发布日期:2015/11/11    浏览次数:3397

安徽瑞盈电气公司经「合肥儒商管理咨询有限公司」的咨询与辅导,顺利取得CCC强制性产品证书。
特此公告

                                                                                                                                                   合肥儒商咨询部
                                                                                                                                                    2012.11.29